3 سال قبل (دو شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹)

کلم قرمـــز


ارزش غذایی کلم بنفش
کربوهیدرات7.37 گرم
پروتئین1.43 گرم
چربی0.16 گرم
آب90.39 گرم
فیبر2.10 گرم
قند3.83 گرم
کلسترول0.00 میلی گرم .



                                                                                                                                                                      02122251313

                                                                                                                                         

logo-samandehi

Privacy Policy Term and Conditions
Copyright © 2020 13 Group ( Fartak Co. ) - All Rights Reserved